Mikrokreditaj projektoj

 

Enkonduko al mikrokredito

Nuntempe la miliardo da homoj, kiu konsistigas la 20 elcento malpliriĉa de la monda enloĝantaro, malgraŭ produktas la 1 elcento de la monda ŝparaĵo, ricevas apenaŭ la 0,2 elcenton de la monda kredito. Tio estas kiel diri ke 4 el 5 eŭroj ŝparitaj far de la malriĉuloj estas pruntedonataj de la financa sistemo al la plej riĉaj homoj.

Mikrokredito konsistas el dono, surbaze de fido (laŭ la etimologia signifo de "kredito") al malriĉaj familioj, kaj ĉefe al virinoj, de monsumoj malgrandaj, sed gravaj por tiuj kiuj posedas nenion kaj pro tio estas taksataj nefidindaj far de la oficialaj financantoj.

Mikrokredito, elpensita de la bangladeŝa ekonomiisto, Muhammad Yunus, estas uzata en multaj landoj de la mondo kun pozitivaj rezultoj kaj averaĝa repago de 98 elcento de la ŝuldoj.

Ni decidis tiamaniere helpi la plej malriĉajn familiojn de Tanzanujo, por permesi al ili starigi malgrandajn sed profitodonajn aktivecojn, kiuj povas liberigi ilin de nia helpo kaj satigi iliajn bazajn bezonojn (manĝaĵo, loĝejo, sano) nepre necesaj por garantii edukado de la infanoj.

La ĉefaj avantaĝoj de mikrokredito estas:

  • la mono atingas rekte la malriĉajn familiojn;
  • dum subteno kaŭzas dependecon, pasivecon kaj humiligon, aliro al kredito kaŭzas memestimon kaj stimulas konkretan plibonigon de la ekonomia situacio de la familioj;
  • la aktivecojn estas dedicataj de la kreditpetantoj mem kunlabore kun nia referencgrupo, kiuj konas la necesojn kaj bezonojn de la ĉirkaŭĵo, kie ili vivas;
  • ekonomia plibonigo de la familio kaŭzas sekve sociajn ŝanĝojn (rolo de la virino, ktp);
  • ĉar la mono estas redonata, oni kreas komunan kason, kiu permesas plidaŭrigon de sendependa laboro, libera de eksteraj "helpoj".

[ Komenco de la paĝo ]

La projektoj

La financiendaj projektoj

Projektoj realigataj

  1. Projekto n. 0a - Donacu unu bredendan beston…;

Projektoj jam realigitaj

 

Skribu al ni se vi deziras pliajn informojn: info@changamano.org

[ Komenco de la paĝo ]


Kiel kontribui

Se vi deziras monhelpi nin vi povas uzi nian UEA-konton (cgmn-g, nepre informante nin) aŭ la italan bankkonton de Changamano Onlus.

En la lasta kazo bonvolu uzi la jenan bankkontan numeron:

Internacia Bankkonta Numero (IBAN)
  Nacia Bankkonta Numero (BBAN)
Ŝtato Kontrolciferoj
IT 29
CIN ABI CAB Kontonumero
J 07601 14700 000039280409
BIC/SWIFT-kodo: BPPIITRRXXX

[ Komenco de la paĝo ]

Changamano ONLUS - Via Pontinia 51 - 04100 LATINA         

Grafikisto: © P. Fumarola, 2011. Programisto: © N. Vessella, 2011.ItalianoDeutsch
FrançaisEnglish