Kurso de esperanto al geinstruistoj de Nyamuswa

LERNEJOJ POR EVOLUO
en Tanzanujo

kunlabore kun Universala Esperanto Asocio


La itala organizaĵo Changamano [pr.: ĉangamano] ("kunmiksiĝo, solidareco" en la sŭahila) jam de sia naskiĝo havas inter siaj helpprojektoj peradon de lerneja adopto de infano en Tanzanujo, kiu per 50 eŭroj ricevas ĉion necesan por viziti lernejon dum unu jaro (tio estas: pago de lerneja uniformo, kajeroj, libroj, skribiloj k.s.).

La mono estas transdonata al la infanoj pere de tanzanaj esperantistoj kaj neesperantistoj. La infanoj elektataj de loka komitato al kiu partoprenas la lernejestroj, lernejaj reprezentantoj de la gepatroj, la vilaĝestro kaj loka esperantisto.

Kurso de esperanto en Nandembo
La ideo estas, ke ĉiu esperantisto, kiu donacas 50 eŭrojn al la konto ĉe UEA (cgmn-g) de la Asocio, rajtas "adopti" (tio estas: helpi de malproksime) unu infanon en vilaĝoj, en la regiono de Mara (norde) kaj en la regiono de Ruvuma (sude), Oni povas, krome, morale sindevigi helpi difinitan infanon dum la tuta elementa lerneja periodo (7 jaroj). En tiu kazo oni pagos po 50 eŭrojn jare kaj ricevos ĉiujn detalojn de la helpata infano (vidu ankaŭ la projekton “Studstipendioj”).

Se oni aldonas 10 eŭrojn al la unua kotizo, la infano samtempe ricevos lernolibron de Esperanto "Jifunze lugha ya kiesperanto" kaj kopion de la libreto pri Esperanto "Kwa kulinda tamaduni za Afrika", kiu espereble estos legata ankaŭ de la gepatroj kaj instruistoj.

Kontribuoj estu akompanataj de detalaj informoj pri la donacantoj: nomo, adreso, ktp.


[ Komenco de la paĝo ]

Changamano ONLUS - Via Pontinia 51 - 04100 LATINA         

Grafikisto: © P. Fumarola, 2011. Programisto: © N. Vessella, 2011.ItalianoDeutsch
FrançaisEnglish