Infanoj el la infanvartejo en Nyamuswa prizorgata
de esperantista volontulo, membro de Zinduka, 2001

Projekto n.2
Studstipendioj

LOKOJ  –  Tanzanujo: Bunda (Mara) kaj Tunduru (Ruvuma)

RESPONDECULOJ  –  Zinduka (Referencgrupo en Bunda) [GRAVA NOTO] kaj A.NA.NA. (Referencgrupo en Tunduru)

TEMO  –  Studstipendioj por la lernsendado de infan(in)oj.

SUMO  –  po 350,00 euroj por unu infan(in)o

Kion vi povas fari:

per 50 eŭroj vi pagas ununuran lernojaron por unu infan(in)o;

per 350 eŭroj vi pagas la tutan elementan lernociklon sepjaran por unu infan(in)o;

STUDSTIPENDIOJ

La studstipendio (konata ankaŭ kiel "malĉeesta adopto") estas "speciala ligilo" inter subtenanto ie ajn en la mondo kaj knab(in)o en Tanzanujo, lando en la suda parto de la mondo: konkreta ebleco plibonigi longdaŭre kaj per malgranda elspezo ne nur li(ŝi)an vivon sed ankaŭ la vivon de la familio kaj komunumo en kiu tiu vivas.Ĝi estas krome efika edukilo por la gefiloj de la donacantoj.Pere de la studstipendio, la subtenanto povas sekvi deproksime la fazojn de specifa interven-plano.

 

Elekto-kriterioj de la ricevantoj

Per analizo de la soci-ekonomiaj kondiĉoj ni elektas la regionon en kiu interveni kaj kuntrenas la familiojn de la komunumo kaj la instruistoj de la eventualaj infanvartejoj en la selektato de la infan(in)oj ricevontoj la stipendiojn. En unu el la nunaj regionoj, kie ni aktivas, malnova tradicio rajitigis maljunajn gepatrojn de naskopova knabino devigi tiun filinon sekskuniĝi kun iu ajn viro por ke ili akiru helpon dum sia maljuneco. La infano tiel naskita apartenis ne al la patrino sed al la geavoj, kiuj por ke al ili neniam manku helpon, ne sendis lin/ŝin al la lernejo, li/ŝi devis nur prizorgi ilin. Kompreneble ĉi tiu tradicia kutimo estis ĝisdatigita: nun multaj knabinoj estas gravedigitaj far de viroj, kiuj ne sentas sin engaĝitaj nek rilate la knabinon nek rilate la naskit(in)on. Tiuj geinfanoj fariĝas 'stratinfanoj'. Nu, konsilite de nia referencgrupo, ni decidis helpi tiujn geinfanojn.

[ Komenco de la paĝo ]

Daŭro de studstipendio.

La studstipendio devas garantii la kompletigon de la elementa klasciklo, nome 7 jarojn, per jara sindevontigo de 50 eŭroj. Konsiderante ke estas neniu formala 'kontrakto' subskribenda, oni povas interrrompi la kontribuon en kiu ajn momento, sed por eviti ke la infan(in)o ne plu havu la eblecon viziti la lernejon, ni invitas la subtenanton kiu devas interrompi, informi nin kaj resendi al ni la personan slipon de la infano dum la somera periodo, por havi la tempon ĝin sendi al alia subtenanto. Kompreneble eblas tuj antaŭpagi la tutan sumon necesa por la tuta sepjara periodo!

[ Komenco de la paĝo ]

Materialo sendata al subtenantoj

  • slipo enhavanta:
    • foton kaj personajn datumojn de la infan(in)o
    • ĝeneralajn informojn pri la regiono, kie vivas la infan(in)o
    • ĝeneralaj informoj pri la organizaĵo "Changamano"
  • jarraporto pri nia agado
  • desegnoj aŭ leteroj (laŭ la lerno-ŝtupo) flanke de la infan(in)o
  • nova foto de la infan(in)o ĉiun trian jaron.

[ Komenco de la paĝo ]


Kontaktoj inter la subtenantoj kaj la infan(in)o.

La subtenanto rajtas skribi al la infan(in)o, prefere simplajn mallongajn mesaĝojn , kune kun fotoj au bildkartoj, kiujn la infan(in)oj kaj familioj emas pendigi kaj montri al geamikoj.
Por eviti malegalecojn ne estas konsilinde sendi donacojn.
Por subtenanto tien vojaĝante eblas renkonti la infan(in)on. La asocio, se frue kontaktita, povas helpi en la vojaĝplanado.

[ Komenco de la paĝo ]

Utiligo de la mono por studstipendioj.

La mono donacita por studstipendio estas uzata por pagi unujaran instrumaterialon de la infan(in)o, t.e.:

N. Priskribo eŭroj
2 uniformoj 16,67
2 ŝuparoj 11,10
2 paroj da ŝtrumpetoj 1,12
10 kajeroj 1,12
1 lernosako (el ŝtofo aŭ plastiko ) 1,12
1 libro pri aritmetiko 1,12
1 legolibro 1,12
1 kontribuo por la lernejo 12,75


GRAVA NOTO
La projekto en Nyamuswa estas fermita, ĉar la tieaj esperantistoj trompis plurajn helpemajn esperantistojn. Komence ni ne estis certa pri tiuj trompoj, sed poste ni mem konstatis ke tiuj lokaj esperantistoj ne estas fidindaj homoj. Nuntempe ili sukcesis anstataŭi nin per alia esperantista organizo, kiu, laŭ mia informo, malfacile rekte kontrolos ilin. Mi esperas, ke la informo ne estas korekta kaj ke helpamaj geesperantistoj ne estos trompitaj.

Se vi deziras pliajn informojn skribu al ni: info@changamano.org voktelefonu nin .

[ Komenco de la paĝo ]


Kiel kontribui

Se vi deziras monhelpi nin vi povas uzi nian UEA-konton (cgmn-g, nepre informante nin) aŭ la italan bankkonton de Changamano Onlus.

En la lasta kazo bonvolu uzi la jenan bankkontan numeron:

Internacia Bankkonta Numero (IBAN)
  Nacia Bankkonta Numero (BBAN)
Ŝtato Kontrolciferoj
IT 29
CIN ABI CAB Kontonumero
J 07601 14700 000039280409
BIC/SWIFT-kodo: BPPIITRRXXX

[ Komenco de la paĝo ]

Changamano ONLUS - Via Pontinia 51 - 04100 LATINA         

Grafikisto: © P. Fumarola, 2011. Programisto: © N. Vessella, 2011.ItalianoDeutsch
FrançaisEnglish